Nieustraszeni

„Fear Factory” (polski tytuł: „Nieustraszeni") to zaciekła rywalizacja i nieustanna walka z własnymi słabościami – umysłu i ciała. Przejście przez tunel pełen wygłodniałych szczurów, pojedynek w dole wypełnionym wężami, a na końcu spacer po linie między drapaczami chmur. Dla wielu z nas są to największe lęki, a dla bohaterów „Nieustraszonych” zadania, które dzielą ich od wielkich pieniędzy i sławy.